Lietuvos Valdorfo Mokyklų Asociacija įregistruota 2016 metais. Jos tikslas  vienyti Lietuvos Valdorfo mokyklas, skatinti ir koordinuoti jų bendradarbiavimą, atstovauti ir ginti jų interesus.

Asociacijos uždaviniai:

 • propaguoja laisvos, savivaldžios mokyklos idėją,
 • skatinaValdorfo pedagogikos idėjų įgyvendinimą Lietuvoje,
 • remiaValdorfo mokyklų veiklą ir plėtrą Lietuvoje,
 • atstovauja Valdorfo mokyklų interesams valstybinėse, savivaldybių ir kitose institucijose,
 • atstovauja Lietuvos Valdorfo mokyklas tarptautinėse Valdorfo pedagogikos organizacijose,
 • saugo Valdorfo pedagogikos pavadinimą,
 • siekia Valdorfo mokyklų veiklai ir plėtrai palankios teisinės aplinkos,
 • skleidžia informaciją apie Lietuvos Valdorfo pedagogikos iniciatyvų veiklą,
 • konsultuoja Valdorfo mokyklinės pedagogikos klausimais,
 • planuoja, koordinuoja ir organizuoja Valdorfo pedagogikos kursus, konferencijas, bendrus projektus,
 • rūpinasi Valdorfo mokytojo kvalifikacijos įgijimo galimybėmis,
 • pritraukia Lietuvos ir užsienio organizacijų, fondų, fizinių asmenų lėšas ar kitokį turtą Asociacijos uždaviniams įgyvendinti.

Lietuvos Valdorfo Mokyklų Asociacijos steigėjai:

 • Kauno Valdorfo mokykla, Šiaurės pr. 11, Kaunas
 • Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, Birutės g. 6, Kazlų Rūda
 • Vilniaus Valdorfo mokykla, Geležinio Vilko g. 23, Vilnius
 • Vilniaus Valdorfo Žalioji Mokykla, Paramos g. 14, Skirgiškių kaimas, Vilniaus rajonas

Asociacijos valdybos nariai:

 • Aušra Puskunigienė (pirmininkauja),
 • Egidijus Kabošis,
 • Vilma Šlentnerienė,
 • Kristina Pačėsienė,
 • Algirdas Ališauskas,
 • Daiva Šalkevičienė.

Asociacijos įstatai>>>

Kontaktai >>>

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra ECSWE narė.