Lietuvos Valdorfo Mokyklų Asociacija
organizuoja tęstinius mokymus
Valdorfo mokytojo kvalifikacijai įgyti

Lietuvoje daugiau kaip dvidešimt metų veikia R.Šteinerio pedagoginėmis idėjomis grindžiamos Valdorfo pedagogikos mokyklos. Jau prieš keletą metų Lietuvoje tapo akivaizdi nuoseklių, tęstinių Valdorfo pedagogikos studijų, pedagoginio seminaro būtinybė. Labai trūksta pedagogų, galinčių dirbti Valdorfo mokyklose Lietuvoje. Kasmet kuriasi naujos iniciatyvos, nes veikiančios Valdorfo mokyklos nebegali priimti visų norinčių jose mokytis. Valdorfo mokykloms reikalingi kvalifikuoti, aktyvūs, kūrybingi ir motyvuoti pedagogai, suvokiantys saviugdos bei mokymosi visą gyvenimą svarbą, yra jautrūs laikmečio pokyčiams, gebantys lydėti vaikus jų gyvenimo kelyje ir padėti jiems atrasti gyvenimo uždavinius.

Mokymai suteiks impulsą vidiniam augimui ir vystymuisi, leis išmokti naujų ugdymo bei saviugdos metodų, gilins ir plės kompetencijas, reikalingas pažinti, suprasti ir ugdyti šiuolaikinį vaiką.

Programos uždaviniai:

  • Suteikti Valdorfo ugdymo teorinius, metodinius, praktinius pagrindus;
  • Suteikti galimybę praktiškai išbandyti Valdorfo ugdymo metodus;
  • Supažindinti su antroposofinio požiūrio į žmogaus raidą pagrindais;
  • Supažindinti su socialinės trinarystės idėja Valdorfo mokyklos struktūroje ir jos valdyme;
  • Ugdyti mokytojo kūrybinius, meninius gebėjimus;
  • Pažadinti mokytojo kūrybiškumą ir saviraišką;
  • Suteikti impulsą mokytojo nuolatiniam mokymuisi ir asmeninei saviugdai.

Visa mokslo trukmė – treji metai. Mokymų programą sudarys 10 sesijų per metus (t.y. 9 sesijos vieną kartą per mėnesį po 14 ak.val. penktadienio popietė/šeštadienis ir 1 savaitės trukmės sesija birželio-liepos mėn. (40 ak.val.)) Vienerių metų programos trukmė – 296 akademinės valandos (64 teorijos ir 102 praktinio darbo valandų, 130 savarankiško darbo valandų.

Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, bus išduotas Valdorfo mokytojo kvalifikacijos pažymėjimas. Mokymai vyks Kaune arba Vilniuje. Praktinė kiekvienos sesijos informacija siunčiama dalyviams asmeniškai ir skelbiama čia>>>

Numatomas mokestis vienam savaitgaliui 30 eurų (2017-2020m.m.). Mokestį galima sumokėti iš mokinio krepšelio lėšų. Informacija apie seminaro vietą bei  mokymų programa  skelbiama www.lvmasociacija.lt

Registracija į tęstinius mokymus šiuo metu nebevyksta. Prisijungti galima, informacija čia >>>

Kontaktai klausimams, komentarams:

mokymai@lvmasociacija.lt
Kristina Pačėsienė +370 (682) 80436
Aušra Puskunigienė+370 (620) 93076

Užduodamų klausimų atsakymai čia: mokymai/duk

Pagarbiai,
seminaro organizavimo grupė.

Lietuvos Valdorfo Mokyklų Asociacija
www.lvmasociacija.lt