Skelbiame Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos veiklos ataskaitą už 2017 metus.  Pateikiame ištraukas. Visą dokumentą rasite čia: lvmasociacija.lt/veiklos-ataskaitos/

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursai

Asociacija pagrindiniu savo uždaviniu iškėlė Valdorfo mokytojų kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo Lietuvoje galimybių kūrimą. Kuriant programą ir ieškant lektorių buvo aplankyta Oslo Steinerio universitetinė kolegija, Varšuvos universitete veikiantys Netradicinio ugdymo kvalifikacijos įgijimo kursai, susitikta su Dornacho Geteanumo pedagoginės sekcijos vadovu Claus Peter Roh, konsultuotasi su Latvijos, Estijos, Slovėnijos, Ukrainos, Armėnijos Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursų rengėjais. Aptartos galimybės bendradarbiauti su Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetu, įvairiais mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrais.

Parengta trejų metų Valdorfo mokytojų kvalifikacijos programa. Programos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti ir plėtoti mokytojo kompetencijas ir kūrybinį potencialą, reikalingus dirbant Valdorfo pedagogikos ugdymo įstaigose. I metų programos trukmė – 296 akademinės valandos (64 teorijos ir 102 praktinio darbo valandų, 130 savarankiško darbo valandų). Programą sudaro 10 sesijų: 9 sesijos vieną kartą per mėnesį penktadienį-šeštadienį (14 ak.val.) ir 1 penkių dienų sesija vasarą (40 ak.val.). Programa akredituota Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre. Programa skirta mokytojams, dirbantiems arba norintiems dirbti pagal Valdorfo ugdymo programas. Programa taip pat rekomenduojama visiems, norintiems tobulinti savo kompetencijas šioje srityje Užsiėmimus ir paskaitas kursuose veda patyrę Lietuvos ir užsienio Valdorfo mokyklų mokytojai. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn vykstančiuose kursuose dalyvauja 50 dalyvių, įvyko 4 sesijos:

 • 2017 m. rugs. 29-30 d. Valdorfo mokykla šiuolaikiniame pasaulyje/ Valdorfo mokyklos istorija.
 • 2017 m. spalio 27–28 d. Vaiko ugdymas Valdorfo pedagogikos požiūriu.
 • 2107m. lapkr. 10-11 d. Žmogaus samprata pagal R.Šteinerį. Trinarystės principas žmoguje.
 • 2017m. gruod. 8-9 d. Antroposofinė amžiaus tarpsnių teorija pagal. R.Šteinerį. Pirmojo septynmečio ypatumai. Spektaklio statymas.

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursų kuratorės Aušra Puskunigienė, Kristina Pačėsienė, Danutė Baranauskienė. Informacijos sklaida rūpinasi Egidijus Kabošis.

Euritmijos kursas

Euritmijos kursas Lietuvoje yra euritmijos specialisčių išsilavinimą suteiksiantis mokymo kursas. Mokymosi procesą veda Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie – ausbildung Nurnberg).

Kurso tikslai yra rengti euritmijos specialistus Lietuvos Valdorfo mokykloms ir darželiams, skleisti euritmijos idėjas Lietuvoje, rengti euritmijos pasirodymus Lietuvoje.

Nuo 2017-03-04 Euritmijos kursą kuruoti apsisprendė Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie – ausbildung Nurnberg). Šios mokyklos euritmijos dėstytojos Angelika Storch, Johanna Roth ir Katharina Gleser veda mokymus Kauno arba Vilniaus Valdorfo mokyklose vieną kartą per mėnesį 4 arba 5 dienas.

Kurse mokosi 13 studenčių iš Vilniaus ir Kauno. Tai Valdorfo mokyklų ar darželių darbuotojos. Kurso dėstytojų atvykimu bei apgyvendinimu rūpinasi Kauno Valdorfo mokyklos mokytoja Kristina Pačėsienė ir vertėja Giedrė Gricienė.

2017 metais įvyko 13 mokymo sesijų:

 • sausio 12-15 d. Kauno Valdorfo mokykloje.
 • vasario 16-19 d. Kauno Valdorfo mokykloje.
 • kovo 2-5 d. Kauno Valdorfo mokykloje.
 • kovo 30 – balandžio 2 d. Kauno Valdorfo mokykloje.
 • balandžio 20-23 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje
 • gegužės 11-14 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje
 • birželio 2-4 d. Kauno Valdorfo mokykloje.
 • liepos 10-15 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje
 • liepos 27 – rugpjūčio 1 d. Kauno Valdorfo mokykloje.
 • rugsėjo 28 – spalio 1 d. Kauno Valdorfo mokykloje.
 • lapkričio 2-5 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje
 • lapkričio 23-26 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje
 • gruodžio 16-18 d. Kauno Valdorfo mokykloje.

2017 metai buvo suorganizuoti trys euritmijos studenčių ir dėstytojų pasirodymai:

 • 2017 m. kovo 4 d. Lietuvos Kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje;
 • 2017 m. liepos 31 d. Lietuvos Kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje;
 • 2017 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Aktuali informacija ir renginių datos viešinamos facebook paskyroje Euritmija Lietuvoje.

Euritmijos kurso Lietuvoje kuratorė Kristina Pačėsienė. (Įrašai apie euritmiją šiame www>>>)

Palankios teisinės aplinkos kūrimas

2017 m. rudenį grupė Seimo narių iniciavo Švietimo įstatymo pataisą dėl „Valstybinių ir nevalstybinių ugdymo įstaigų vienodo finansavimo“. Asociacija aktyviai dalyvavo parašų rinkimo akcijoje šiai įstatymo pataisai paremti. Valdybos pirmininkė Aušra Puskunigienė dalyvavo Seimo nario G.Steponavičiaus organizuotoje Spaudos konferencijoje dėl siūlomos Švietimo įstatymo pataisos ir po jos vykusioje diskusijoje  LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete. Pateikta pataisa Seime buvo nepatvirtinta ir sugrąžinta rengėjams peržiūrėti.

Valdorfo vardo naudojimas pavadinime

Lietuvoje populiarėjant savito ugdymo pedagogikos ugdymo įstaigoms stebima naujų darželių ir mokyklų steigimasis, ir pristatymuose teigiama, kad remiamasi Valdorfo pedagogika. Asociacija stebi viešą sklaidą ir stengiasi užmegzti ryšį su naujomis iniciatyvomis. Kol Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija neturi teisės suteikti Valdorfo vardo naudojimo licenzijos, norint naudoti pavadinime Valdorfo mokyklos vardą, reikia kreiptis į Tarptautinį Štainerio/Valdorfo forumą, kuris siunčia į mokyklą du nepriklausomus ekspertus ir pagal jų rekomendacija sprendžia dėl Mokyklos įtraukimo į tarptautinį Valdorfo ugdymo įstaigų tinklą. Naujoms iniciatyvoms rekomenduojame pavadinime naudoti „Valdorfo iniciatyva“.

Bendros Valdorfo mokyklų veiklos koordinavimas

Asociacijos Valdyba derina ir organizuoja bendrus mokyklų renginius:

 • 2017 m. birželio 7­–8 d. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje vyko 1-5 klasių patirties pasidalijimo seminaras.
 • 2017 m. birželio 1–3 d. Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijoje vyko bendras visų Lietuvos Valdorfo mokyklų renginys penktų  klasių „Graikų olimpiada“.

Asociacija savo renginius skiria 2019 metais vyksiančiam Valdorfo mokyklos 100–mečio jubiliejui.

Asociacijos interneto puslapis

Aktuali informacija apie Asociacijos veiklą, ypač apie Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursus, talpinama Asociacijos interneto puslapyje www.lvmasociacija.lt ir socialiniame tinkle Facebook https://www.facebook.com/lvmasociacija.

Asociacijos veiklos ataskaita 2017