Trejų metų neformalūs Valdorfo mokytojo kvalifikacijos kursai Lietuvoje vyksta nuo 2017 m. Jie skirti mokytojams ir visiems, norintiems gilinti savo kūrybinį ir meninį potencialą, plėsti žinias apie pasaulį ir žmogų, ypatingą dėmesį skiriant vaiko ugdymui ir auginimui į atsakingą, įvairiapusį, patenkintą ir pasitikintį savimi, kūrybingą asmenį. Pagrindinis mokymų tikslas – skatinti ugdymą, kuris gali inicijuoti socialinius pokyčius ir prisidėti prie visuomenės humanizavimo, plėtojant mokymo metodiką, atitinkančią laikmečio poreikius.

Šiemet Valdorfo mokytojų mokymai pirmą kartą bus organizuojami dviem srautais: trečius metus tęs kurso dalyviai, baigę dvejų metų mokymus ir prasidės naujas pirmųjų metų kursas.

Mokymų programos uždaviniai:

  • suteikti naujų įžvalgų apie pasaulį ir žmogų;
  • plėtoti kūrybinį potencialą daugelyje meno sričių;
  • ugdyti socialinį sąmoningumą, savimonę ir pamatines žmogaus kompetencijas;
  • rengti Valdorfo mokytojus ir ugdytojus.

Struktūra ir organizavimas:

Mokymai vyksta 3 metus savaitgalio seminarų forma – 9 kartus per metus kas mėnesį (penktadienį 16.00-21.00, šeštadienį 9.00-18.00) ir vieną intensyvią 5 dienų vasaros sesiją.

Mokymų programa:

  • Teorija (paskaitos): socialiniai ir pedagoginiai R. Šteinerio impulsai, antroposofinė žmogaus samprata, vaiko raidos tarpsniai, fizinis, psichinis ir dvasinis vaiko vystymasis, pojūčių teorija pagal R.Šteinerį, socialinės trinarystės principas Valdorfo mokyklos valdyme, Valdorfo pedagogikos dalykų mokymo metodika ir pan.
  • Menų dirbtuvės: piešimas, akvarelės liejimas, dainavimas, grojimas fleita, medžio drožyba, lipdymas, rankdarbiai, kalbos menas, spektaklio statymas, euritmija, Botmerio gimnastika, klounada, .socialiniai ir judrieji žaidimai.
  • Pedagoginiai pratimai, skatinantys asmeninį ir profesinį metodinių-didaktinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimą darbui Valdorfo įstaigose.

Seminarų temos gilinamos atliekant namų darbus: stebint gamtos objektus, stebint ir aptariant vaikus, rašant esė, atliekant kalbėjimo ar piešimo pratimus, skaitant filosofinius ar pedagoginius tekstus ir pan.

Visuose seminaruose nagrinėjamos bendrosios pedagoginės temos, pirmieji metai skirti 1-3 klasių mokymo metodikai, antrieji ¬– 4-6 klasių, tretieji – 7-8 klasių.

Antraisiais ir trečiaisiais metais kurso dalyviai turi atlikti stebėjimo ir pedagogines praktikas mokyklose, trečiųjų metų pabaigoje parašyti ir pristatyti baigiamąjį darbą.

Mokymuose paskaitas skaito, pratybas ir menų dirbtuves veda Valdorfo mokytojai ir lektoriai iš Vilniaus ir Kauno Valdorfo ugdymo įstaigų.

Mokymų kaina 2022-2023 (pirmieji metai)
Mokymosi sutartis pasirašoma metams. 9 savaitgalio seminarų kaina + vasaros seminaro kaina:
10 seminarų x 50 Eur = 500 Eur

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programa yra akredituota, todėl mokytojai kursus gali apmokėti iš valstybės skiriamų kvalifikacijos lėšų.

Svarbu žinoti

Baigus Valdorfo mokytojų kvalifikacijos metų kursą išduodamas metų pažymėjimas. Pabaigus visą 3 metų neformalaus mokymo programą gausite Valdorfo mokytojo kvalifikacijos pažymėjimą darbui Lietuvos Valdorfo mokyklose. Norint gauti galutinį pažymėjimą, būtina reguliariai dalyvauti seminaruose. Jei jums nepavyks dalyvauti 80% mokymų laiko, į praleistus seminarus galima atvykti kito mokymų ciklo metu arba dalyvauti panašiuose seminaruose kitose šalyse. Savaitgalio seminaras pripažįstamas, jei dalyvauta bent 80% numatyto laiko.

Seminarai vyksta Vilniaus arba Kauno Valdorfo mokyklose. Atvykusiems iš kitų miestų yra galimybė nakvoti mokykloje.

Neformalių Valdorfo mokytojo kvalifikacijos kursų pažymėjimas galioja kaip sąlyga dirbti Valdorfo mokyklose Lietuvoje ir kitose šalyse.

Svarbu žinoti, kad Lietuvoje norint dirbti mokytoju Valdorfo mokykloje būtina baigti bakalauro ir papildomas pedagoginės kvalifikacijos studijas.

Kursų metu neįmanoma atlikti tokios stažuotės, kuri suteiktų gilesnį supratimą apie praktinį darbą su vaikais mokyklose. Todėl pabaigus kursus rekomenduojame atlikti vienerių metų praktiką arba padirbėti asistentu Valdorfo mokykloje.

Pirmoji sesija vyks rugsėjo 23-24 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje. Netrukus paskelbsime detalesnę pirmos sesijos programą. Visų sesijų informacija skelbiama čia >>> 
Kviečiame registruotis

Registracija: (iki 2022 rugsėjo 20 d.)  https://forms.gle/Urv7ZpU1UDSgn6BV7

Naujas pirmųjų metų kursas. Tęstiniai mokymai Valdorfo mokytojo kvalifikacijai įgyti