Pirmieji trejų metų neformalūs Valdorfo mokytojo kvalifikacijos kursai Lietuvoje buvo pradėti 2017 m. rugsėjo mėn. Jie skirti ne tik mokytojams, bet ir visiems norintiems gilinti savo kūrybinį ir meninį potencialą, plėsti žinias apie pasaulį ir žmogų. Pagrindinis mokymų tikslas – skatinti ugdymą, kuris gali inicijuoti socialinius pokyčius ir prisidėti prie visuomenės humanizavimo, plėtojant mokymo metodiką, atitinkančią laikmečio poreikius. 2020m. kursus baigė pirmoji laida. Daugelis baigusiųjų dirba įvairiose Lietuvos Valdorfo ugdymo įstaigose.

Nuo 2020m. spalio mėn. organizuojamas naujas 3 metų mokymų kursas.

Mokymai skirti:

  •  mokytojams ir ugdytojams, ieškantiems kūrybingo ir įkvepiančio profesinio tobulėjimo;
  •  tėvams, norintiems geriau suprasti vaiką ir padėti jam išsaugoti ir stiprinti kūrybines bei dvasines vaikystės galias;
  • visiems, kurie patiria džiaugsmą pažindami pasaulį, žmogų kurdami, piešdami, vaidindami, šokdami, dainuodami, muzikuodami, dirbdami rankomis.

Mokymų programos uždaviniai:

  • suteikti naujų įžvalgų apie pasaulį ir žmogų;
  • plėtoti kūrybinį potencialą daugelyje meno sričių;
  • ugdyti socialinį sąmoningumą, savimonę ir pamatines žmogaus kompetencijas;
  • rengti Valdorfo mokytojus ir ugdytojus.

Struktūra ir organizavimas
Visa mokymų trukmė – 3 metai. Mokymai vyksta savaitgaliais 9 kartus per metus kas mėnesį (penktadienį 16.00-21.00, šeštadienį 9.00-18.00) ir vieną intensyvią savaitę (5-6 dienos) vasarą.

Savaitgalio seminarą sudaro:

  • Teorija (paskaitos): socialiniai ir pedagoginiai R. Šteinerio impulsai, vaiko raidos tarpsniai, kultūros epochos ir sąmonės raida, antroposofinė žmogaus samprata, socialinės trinarystės principas Valdorfo mokyklos valdyme, Valdorfo pedagogikos metodika ir pan.
  • Menų dirbtuvės: piešimas, akvarelės liejimas, dainavimas, grojimas fleita, medžio drožyba, molio lipdymas, rankdarbiai, kalbos formavimas, aktorinė raiška, euritmija, Botmerio gimnastika, socialiniai ir judrieji žaidimai.
  • Pedagoginiai pratimai, skatinantys asmeninį ir profesinį pedagoginių metodinių-didaktinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimą darbui Valdorfo įstaigose: stebėjimas, klausymas, kalbėjimas, pasakojimas, diskusijos po paskaitų ir kt.

Seminarų temos gilinamos atliekant namų darbus: stebint ir aprašant daiktus bei gamtos objektus, stebint ir aptariant vaikus, rašant esė, atliekant kalbėjimo ar piešimo pratimus, skaitant filosofinius ar pedagoginius tekstus ir kt.

Visuose seminaruose nagrinėjamos bendrosios pedagoginės temos. Pirmieji metai skirti 1-3 klasių, antrieji  4-6 klasių, tretieji – 7-8 klasių mokymo metodikai.

Antraisiais ir trečiaisiais metais kurso dalyviai turi atlikti stebėjimo ir pedagogines praktikas mokyklose. Trečiųjų metų pabaigoje parašyti ir pristatyti baigiamąjį darbą.

Mokymuose paskaitas skaito, pratybas bei menų dirbtuves veda mokytojai ir ugdytojai iš Vilniaus ir Kauno Valdorfo mokyklų bei darželių lektoriai iš Vokietijos, Norvegijos, Rusijos, Armėnijos. Seminarų metu paskaitos yra verčiamos, tačiau beveik visa rekomenduojama skaityti filosofinė ir pedagoginė literatūra yra užsienio kalbomis.

Mokymų kaina

Vieno savaitgalinio seminaro kaina 50 eurų. Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programa yra akredituota, todėl mokyklose dirbantys mokytojai kursus gali apmokėti iš valstybės skiriamų kvalifikacijos lėšų.

Svarbu žinoti

Pabaigus Valdorfo pedagogikos kursą, išduodamas pažymėjimas. Pabaigus visą 3 metų neformalaus mokymo programą išduodamas Valdorfo mokytojo kvalifikacijos pažymėjimas darbui Lietuvos Valdorfo mokyklose. Norint gauti galutinį pažymėjimą, būtina reguliariai dalyvauti seminaruose ir ruošti namų darbus. Jeigu dėl pateisinamų priežasčių praleidžiamas vienas seminaras per metus, galima parašyti išsamų ese apie tų metų mokymus. Jeigu praleidžiama daugiau negu vienas seminaras, galima atvykti į kito mokymų ciklo seminarus arba dalyvauti panašiuose seminaruose kitose šalyse. Savaitgalio seminaras pripažįstamas, jei dalyvauta bent 80% numatyto laiko.

Seminarai vyksta Vilniaus arba Kauno Valdorfo mokyklose. Atvykusiems iš kitų miestų yra sudaromos sąlygos nakvoti mokykloje.
Neformalių Valdorfo mokytojo kvalifikacijos kursų pažymėjimas leidžia dirbti Valdorfo mokyklose Lietuvoje ir kitose šalyse. Tačiau svarbu žinoti, kad Lietuvoje, norint dirbti mokytoju Valdorfo mokykloje, būtina baigti bakalauro studijas ir papildomas pedagoginės kvalifikacijos studijas arba pedagogines bakalauro studijas.

Kursų metu neįmanoma atlikti tokios stažuotės, kuri suteiktų gilesnį supratimą apie praktinį darbą su vaikais mokyklose. Todėl pabaigus kursus rekomenduojame atlikti vienerių metų praktiką arba padirbėti asistentu Valdorfo mokykloje.

Kviečiame registruotis: https://forms.gle/DbFRUU28oFC76DCr6

 

Bendra mokymų informacija. 

Organizuojamas naujas trijų metų mokymų kursas