Skelbiame Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos veiklos ataskaitą už 2018 metus. Pateikiame ištraukas. Visą dokumentą rasite čia: https://lvmasociacija.lt/veiklos-ataskaitos/

Naujos Valdorfo iniciatyvos, naujų narių priėmimas į Asociaciją

2018 m. Vilniaus Valdorfo iniciatyva Atviroji mokykla  kreipėsi į Asociaciją, prašydama ją priimti į LVaMA. Ši mokykla dirba 3 metus. Turi nuolatinį mentorių Ara Atajan iš Armėnijos Valdorfo mokyklos. Asociacijos Valdyba įgaliojo Valdybos  narį Algirdą Ališauską aplankyti Atvirąją mokyklą ir įvertinti, ar  mokykla veikia pagal Valdorfo mokyklos principus. Valdybos nariai pritarė Atvirosios Valdorfo mokyklos priėmimui į Asociaciją. Mokyklos atstovai Dainius Juozaitis ir  Indrė Pranaitė dalyvauja Valdybos susirinkimuose.

Naujoms Valdorfo iniciatyvoms reikalinga pagalba ir mentoriai. Vilniaus Atvirosios Valdorfo mokyklos mokytojai bendradarbiauja su kitomis Vilniaus Valdorfo mokyklomis. Kristina Pačėsienė lankosi ir padeda Klaipėdos Gamtos mokyklai, dirbančioje pagal Valdorfo metodiką.

Algirdas Ališauskas, Aušra Puskunigienė ir Danutė Baranauskienė  vedė pamokas mokiniams ir užsiėmimus mokytojams Kelmės „Aukuro pagrindinėje“ mokykloje, vykdantiems „Matematikos kompetencijų 8 klasėje gerinimo projektą.

Stebime, kad atsiranda naujos mokyklų iniciatyvos Panevėžyje, Anykščiuose, Šiauliuose. Raginame iniciatyvų mokytojus dalyvauti Valdorfo mokytojų kursuose.

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursai

2018 metais toliau vyko  Valdorfo mokytojų kvalifikacijos tęstiniai kursai, kurių tikslas – sudaryti sąlygas įgyti ir plėtoti mokytojo kompetencijas ir kūrybinį potencialą, reikalingus dirbant Valdorfo mokyklose. Kursų programa akredituota Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre. Pirmuosius kvalifikacijos kursų metus baigė 53 dalyviai. Įvyko 9 kasmėnesinės savaitgalio  sesijos ir savaitė vasarą. Visos sesijos: https://lvmasociacija.lt/mokymai/sesijos/

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos mokymus  dalyviai apmoka patys arba juos siunčiančios ugdymo įstaigos. Apskaitą ir apmokėjimą lektoriams vykdo Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursų kuratorės Aušra Puskunigienė, Kristina Pačėsienė, Danutė Baranauskienė. Informacijos sklaida rūpinasi Egidijus Kabošis.

Euritmijos studijų kursas

Euritmijos kursas Lietuvoje yra euritmijos specialisčių išsilavinimą suteiksiantis mokymo kursas. Mokymosi procesą veda Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie-ausbildung Nurnberg).

Nuo 2017-03-04 Euritmijos kursą kuruoti apsisprendė Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie-ausbildung Nurnberg). Šios mokyklos euritmijos dėstytojos Angelika Storch, Johanna Roth ir Katharina Gleser veda mokymus Kauno arba Vilniaus Valdorfo mokyklose vieną kartą per mėnesį 4 arba 5 dienų kasmėnesines sesijas ir 2 savaičių vasaros sesiją.

Kurse mokosi 13 studenčių iš Vilniaus ir Kauno. Tai Valdorfo mokyklų ar darželių darbuotojos. Kurso dėstytojų atvykimu bei apgyvendinimu rūpinasi Kauno Valdorfo mokyklos mokytoja Kristina Pačėsienė ir vertėja Giedrė Gricienė.

2018 metus buvo pravesta 11 euritmijos mokymo sesijų ir skirta papildomai valandų kalbos formavimui, spalvotyrai ir formų piešimui.

 • 2018 m. sausio 18-21 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje.
 • 2018 m. vasario 16-19 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje.
 • 2018 m. kovo 2-3 d. euritmijos ir kalbos formavimo sesijaVilniuje.
 • 2018 m. balandžio 12-16 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje.
 • 2018 m. gegužės 10-14 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje
 • 2018 m. birželio 7-11 d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje.
 • 2018 m. liepos 10-18 d. euritmijos sesija Kauno ir Vilniaus Valdorfo mokyklose.
 • 2018 m. rugsėjo 13-16 d. euritmijos ir kalbos formavimo sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje
 • 2018 m. spalio 11-14 d. euritmijos, spalvotyros ir formų piešimo sesija Kauno Valdorfo mokykloje.
 • 2018 m. lapkričio 15-18d. euritmijos sesija Kauno Valdorfo mokykloje.
 • 2018 m. gruodžio 13-16 d. euritmijos sesija Vilniaus Valdorfo mokykloje.

2018 metais buvo suorganizuoti trys euritmijos studenčių trimestro atsiskaitymo pasirodymai:

 • 2018 m. balandžio 15 d. Lietuvos Kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje;
 • 2018 m. liepos 18 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.
 • 2018 m. gruodžio 16 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.

Euritmijos kurso studentės asmeniškai finansuoja dėstytojų kelionės, gyvenimo, maitinimo išlaidas bei vertėjavimo ir akompanavimo paslaugas. 2018 m. balandžio mėn. norvegų fondas Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen skyrė 3000 erų paramą euritmijos kursui. Šie pinigai taip pat buvo panaudoti dėstytojų kelionės išlaidoms bei jų išlaikymui.

Aktuali informacija ir renginių datos viešinamos facebook paskyroje Euritmija Lietuvoje.

Palankios teisinės aplinkos kūrimas

2018 m. gegužės mėnesį Aušra Puskunigienė susitiko su LR Seimo Švietimo komiteto pirmininku E.Jovaiša ir dalyvavo Nevalstybinių mokyklų atstovų susitikime su Seimo frakcijų atstovais Švietimo įstatymo pataisos „Valstybinių ir nevalstybinių ugdymo įstaigų vienodo finansavimo“. Deja, vasarą ir rudenį etatinio mokytojų atlyginimo įvedimas sukėlė krizę visoje Švietimo sistemoje. Švietimo profsąjungų aktyvūs veiksmai dėl mokytojų atlyginimų pakėlimo, streikai mokyklose nukreipė visų dėmesį į visos sistemos problemas. Nevalstybinių mokyklų klausimai atsidėjo į šalį.

Metodinės literatūros leidyba

Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje susibūrė iniciatyvinė Metodinės literatūros leidybos grupė, kuri suderino ir pateikė Asociacijos valdybai metodinių knygų leidimo planą. Per trejus metus planuojama išversti į lietuvių kalbą ir išleisti 11 Charles Kovacs Valdorfo metodikos knygų.

Knygos pavadinimas

Norse Mythology (class 4)

Metai

2019

Tiražas

400

Ancient Rome (Class 6) 2019 400
Geology and Astronomy ( Classes 6-7) 2019 400
The Human Being and the Animal World  (Classes 4-5) 2020 200
Botany (Classes 5-6) 2020 200
The Age of Discovery (Class 7) 2020 400
Muscles and Bones (Classes 7-8) 2020 200
Ancient Greece (Classes 5-6) 2021 400
Ancient Mythologies (Class 5) 2021 400
The Age of Revolution (Class 8) 2021 200
Parsifal and the search for the Grail (Class 11) 2021 200

Pirmųjų metų palnuojamas biudžetas 14 tūkst. Eurų. Asociacijos Valdyba pritarė, kad skolins dalį lėšų šių  knygų leidybai. Dėl kitų reikalingų lėšų bus kreipiamasi į tarptautinius fondus.

 

Bendros Valdorfo mokyklų renginių koordinavimas

Asociacijos Valdyba derina ir organizuoja bendrus mokyklų renginius.

 • 2018 m. birželio 19­–20 d. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje vyko 1- 6 klasių patirties pasidalijimo seminaras.
 • 2018 m. gegužės 31d. – birželio 1 d. Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijoje vyko bendras visų Lietuvos Valdorfo mokyklų renginys 5 klasių „Graikų olimpiada“.
 • 2018 m. liepos 2–7 d. Kauno Valdorfo mokykloje vyko WISS (Waldorf Interantional Summer School), kuriame dalyvavo mokytojai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių.

Asociacija  renginius skiria 2019 metais vyksiančiam Valdorfo mokyklos 100–mečio jubiliejui.

Asociacijos atstovavimas tarptautinėse organizacijose

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) narė. Lietuvos asociaciją atstovauja Aušra Puskunigienė. 2018 m vyko trys ECSWE susitikimai:

 • 2018 m. sausio 26 – 28 d. Krokuvoje
 • 2018 m. gegužės 11 – 13 d. Pragoje
 • 2018 m. spalio 5 – 7 d. Maskvoje

Asociacija taip pat yra  IAO (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter östlichen Ländern e.V) narė. Lietuvos Asociaciją atstovauja Algirdas Ališauskas ir Aušra Puskunigienė. Lapkričio 23 – 25 d. Aušra Puskunigienė dalyvavo IAO susitikime Cluj mieste,  Rumunijoje.

Aktuali informacija apie Asociacijos veiklą, ypač apie Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursus, talpinama Asociacijos interneto puslapyje www.lvmasociacija.lt ir socialiniame tinkle Facebook https://www.facebook.com/lvmasociacija.

 

Asociacijos veiklos ataskaita 2018