Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija vienija Lietuvos Respublikoje veikiančias Valdorfo mokyklas ir su mokykline Valdorfo pedagogika susijusias iniciatyvas.

Asociaciją įsteigė 4 mokyklos: Vilniaus Valdorfo mokykla, Kauno Valdorfo mokykla, Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla ir Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija.

Asociacijos tikslas – vienyti Lietuvos Valdorfo mokyklas, skatinti ir koordinuoti jų bendradarbiavimą, atstovauti ir ginti jų interesus.

Asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2015 m. gruodžio 4 d. Tada buvo patvirtinti asociacijos įstatai, išrinkta 6 narių Asociacijos valdyba. Asociacijos Valdybos pirmininke išrinkta Aušra Puskunigienė.

Asociacijos įstatai Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 2016 m. balandžio 27 d.

Asociacijos tikslai ir kita informacija čia >>>

LVMA steigimas