Iš karto po Asociacijos įsteigimo buvo kreiptasi dėl narystės į Tarptautinę Štainerio Valdorfo ugdymo organizaciją The European Council of Steiner Waldorf Education (ECSWE).

2016 m. gegužės mėn. 6–8 d. ECSWE tarybos susitikime Ringwoode (UK) Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija tapo šios organizacijos nare. Lietuvos atstove trejiems metams tapo Aušra Puskunigienė.

ecswe.net

ECSWE nariai