Euritmija

Euritmija – meno rūšis, jungianti į visumą kalbos, muzikos, judesio raiškos priemones. Konkrečiais rankų ir viso kūno judesiais, persipinančiomis sudėtingomis formomis erdvėje išreiškia kalbos garsus, sielos nuotaikas, muzikinius kūrinius. Euritmija harmonizuoja kūną ir sielą, lavina klausą, melodijos ir ritmo pajautimą, gebėjimą laisvai judėti erdvėje, moko išreikšti jausmus judesiu, puoselėja jautrumą, dėmesį, vikrumą, bendrumo jausmą, aktyvina žmogaus gyvybinę energiją ir stiprina jo Aš.
Šiandien euritmija žinoma visame pasaulyje kaip gydančiosios terapijos šaka, kaip Valdorfo pedagogikos disciplina ir kaip scenos menas.

 

Euritmijos mokymo kursas Lietuvoje

2017-2021 m.

Euritmijos kursas Lietuvoje yra euritmijos specialisčių išsilavinimą suteiksiantis mokymo kursas. Mokymosi procesą veda Niurnbergo (Vokietija) Euritmijos mokykla (Eurythmie – ausbildung Nurnberg). Kurso dėstytojos: Agelika Storch, Katharina Gleser, Johana Roth.

Kurso tikslas:

  • Rengti euritmijos specialistus Lietuvos Valdorfo mokykloms ir darželiams;
  • Skleisti euritmijos idėjas Lietuvoje;
  • Rengti euritmijos pasirodymus Lietuvoje.

Nuo 2017-03-04 Euritmijos kursą kuruoti apsisprendė Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie – ausbildung Nurnberg). Šios mokyklos euritmijos dėstytojos Angelika Storch, Johanna Roth ir Katharina Gleser veda mokymus Kauno arba Vilniaus Valdorfo mokyklose vieną kartą per mėnesį 4 arba 5 dienas bei 2 savaičių mokymo kursą vasarą. Mokymai vyksta trimestrais. Pasibaigus trimestrui studentės turi semestro atsiskaitymą – pasirodymą.

Kurse mokosi 13 studenčių iš Vilniaus ir Kauno. Tai Valdorfo mokyklų ar darželių darbuotojos. Kurso programa, finansavimo paieška, dėstytojų atvykimu bei apgyvendinimu, rūpinasi Kauno Valdorfo mokyklos mokytoja Kristina Pačėsienė ir vertėja Giedrė Gricienė.

Aktuali informacija ir renginių datos viešinamos facebook paskyroje Euritmija Lietuvoje.

Euritmijos kurso koordinatorė K.Pačėsienė,

tel.  +37068280436    kpacesiene@gmail.com

G.Gricienės nuotr.
G.Gricienės nuotr.
I.Kačerauskienės nuotr.
Euritmijos mokymo kursas Lietuvoje 2017-2021 m.
Tagged on: